Kerkenraad

De Kerkenraad

De Varende Gemeente heeft een kerkenraad bestaande uit 12 personen. Alle kerkenraadsleden zijn schipper. De kerkenraad komt regelmatig bijeen voor ontmoeting, gebed en beleid. Met elkaar zoeken we naar Gods wil voor de Varende Gemeente. Vanwege het interkerkelijke karakter van de gemeente komen de kerkenraadsleden uit verschillende kerkgenootschappen en zijn de meesten ook lid van een walgemeente. We streven ernaar dat er elke zondag een ambtelijke vertegenwoordiging is in Duisburg. Indien u vragen of suggesties heeft kunt u altijd een van de kerkenraadsleden benaderen. De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

Bram Aarnoudse (Preekregelaar, m/s Westeind

Linda Aarnoudse (Penningmeester, kerkrentmeester, m/s Westeind) 

Cornelis Blonk (vz rentmeesters) (m/s Noordenwind)

Arjan van den Dool (m/s Juliska)

Juliska van den Dool (scriba, m/s Juliska)

Esther Goudriaan (websitebeheerder, m/s Concordia)

Rinus Goudriaan (m/s Concordia)

Rien Heuvelman (kerkrentmeester, k/s Stormvogel)

Leendert Hoogendoorn Sr (m/s volonta)

Leendert Hoogendoorn Jr (kerkrentmeester, m/s Desiderio)

Maurits Mudde (administratie, m/s Mathia)

Stefan Smeding (m/s Diomedea) 

Dirk Meijvogel (Predikant)

E-mail verzonden