Activiteiten

Activiteiten

Vanuit de Varende Gemeente vinden er diverse activiteiten plaats. Deze activiteiten hebben als doel ontmoeting en geestelijke toerusting van de deelnemers. Varenden kunnen vaak niet naar een bijbelstudie- of gebedskring. Derhalve willen we daar via onderstaande activiteiten in voorzien.

Voor alle vragen rond een van de activiteiten kunt u onze predikant raadplegen. Of mailen naar: info@devarendegemeente.nl

Voor alle exacte data kunt u terecht op:  www.binnenvaartevents.nl

Toerustingsweekenden

Dit zijn weekenden voor diverse leeftijdsgroepen, waarin we met elkaar samenkomen van vrijdag tot zondag. We zingen, bidden en lezen uit de bijbel en gaan met elkaar in gesprek. Er zijn verschillende doelgroepen

Hemelvaartweekend

Voor jongeren van 16 – 26 jaar. Zij komen samen onder leiding van het HOT – team (hemelvaartontmoetingsteam). Van de woensdag voor hemelvaart tot zondag komen zij samen in een kampgebouw. Er wordt veel aan spel en sport gedaan, gezeild en gedebatteerd.

Jonge gezinnen

Voor jonge stellen en gezinnen met jonge kinderen. Meestal in de laatste week van maart.

Zomerweekend

Voor gezinnen met wat oudere kinderen. Meestal het op een na laatste weekend van juni

Bible outdoordays voor mannen

Mannen activiteiten met lange wandelingen door de natuur, kampvuur, soms huttentocht in de bergen. Motortochten langs europese wegen etc. Allemaal met bijbelstudies als leidraad.Najaarsweekend

Voor stellen en alleengaanden, een weekend zonder kinderen. Meestal het laatste weekend van oktoberWomen Challenge Days voor vrouwen

Diverse vrouwen activiteiten. Enkele nachten weg met een aantal vrouwen, waarin er gedaan wordt aan sport en spel. Maar vooral ook het gesprek rond de bijbel en het alledaagse leven.


De Schippersbeurs in Gorinchem

De officiële naam: Maritime Industry te Gorinchem. Op deze beurs staat de varende gemeente met een stand. We zijn daar om het pastoraat een gezicht te geven en in gesprek te gaan met de bezoekers. De beurs is elk jaar drie dagen van 13.00 – 21.00 uur. En een extra dag om op te bouwen. We bemensen de beurs stand met vrijwilligers. Uiteraard is onze predikant daar dagelijks.


Binnenvaartontmoetingsdag

Samen met de CBOB houden we jaarlijks de binnenvaartontmoetingsdag. Een landdag voor varenden, gehouden op een zaterdag in september. Op camping de Heigraaf te Woudenberg De ochtend bestaat uit een samenkomst met veel zingen en een spreker. De middag uit sportiviteiten en sprekers namens de CBOB. Centraal op deze dagen staat de onderlinge ontmoeting.Kerst in de Ruhr

Traditiegetrouw varen er rond de Kerst diverse schepen naar het havenkanaal van Duisburg. Op de avond voor Kerst (Heiligenabend) komen we samen op een van de schepen om 20.00 uur om samen te zingen, met elkaar in gesprek te gaan over een thema en te luisteren naar een Kerstverhaal. Iedereen is daar uiteraard van harte welkom. Op eerste Kerstdag is er een viering in het kerkgebouw om 10.30. Op tweede Kerstdag is er het familie kerstfeest eveneens in het kerkgebouw, beginnend om 14.00 uur. Ook hiervoor geldt: Iedereen van harte welkom!


Schipperskerstfeest Zwijndrecht

Op tweede kerstdag is in de Bethelkerk te Zwijndrecht het schipperskerstfeest dat begint om 16.00 uur. Een viering dat stamt uit vroeger tijd, waar men destijds de Doelen in Rotterdam mee vol kreeg. Er is een koor, spreker en er worden Kerstliederen gezongen. En iedereen is ook daar van harte welkom.

E-mail verzonden