Wie zijn wij

De Varende Gemeente is ontstaan vanuit de Nederlandse Kerk aan de Ruhr en de werkgroep binnenvaartpastoraat. Op 12 november 2023 is de gemeente gevormd als zelfstandige Kerngemeente vanuit de Protestantse Kerk te Nederland.
 Een bijzondere gemeente behorend tot het categoriaal pastoraat, met name voor de binnenvaart.De gemeente is interkerkelijk van karakter wat inhoudt, dat iedereen lid kan worden. Degenen die al lid zijn van een (wal)gemeente kunnen worden ingeschreven als ‘gastlid’. Gastleden hebben dezelfde status als leden. De Varende Gemeente wil er zijn voor iedere varende, ongeacht geloofsrichting.
Onze binnenvaartpredikant ds. Dirk Meijvogel verzorgt samen met de kerkenraad en heel wat vrijwilligers het binnenvaartpastoraat. Dit houdt in een luisterend oor, psycho – pastorale hulpverlening, advisering, geestelijke bijstand en gebed. Maar ook bij crises als ongeval of ziekenhuisopname kan onze predikant bijstaan. Indien u een gesprek wenst neem dan contact op met ds. Dirk Meijvogel: dirkmeijvogel@gmail.com,0031 6 31041389

E-mail verzonden